Wyślij przesyłkę


Zaloguj się Załóż konto

Regulamin programu poleceń

 

 

§1. Organizator Programu

 1. Program Poleceń  organizowany jest przez APC GROUP ul. Topolowa 76,  08-110 Siedlce , Właściciel portalu CTL GROUP w ramach którego realizowane są Usługi. Regulamin określa warunki funkcjonowania Programu oraz prawa i obowiązki jego Uczestników.

 

§2. Definicje

 1. Osoba Polecająca – osoba fizyczna lub prawna, posiadająca konto Użytkownika w serwisie https://www.ctlgroup.pl , która udostępniła swój Indywidualny kod polecający w celu zachęcenia do skorzystania z usług serwisu.
 2. Osoba Zaproszona – osoba fizyczna lub prawna, która zarejestrowała się w serwisie https://www.ctlgroup.pl wykorzystując podczas rejestracji Indywidualny kod polecający udostępniony przez Osobę Polecającą.
 3. Indywidualny kod polecający – unikalny kod generowany przez Osobę Polecającą w celu udostępnienia go Osobie Zaproszonej. Kod wpisany w formularzu rejestracyjnym automatycznie obniża cenę pierwszej przesyłki o 10%. Zniżka dotyczy każdego rodzaju przesyłki i naliczana jest od ceny końcowej. Kod dostępny jest po zalogowaniu pod adresem https://www.ctlgroup.pl/program-polecen

 

§3. Warunki uczestnictwa w Programie

 1. Uczestnikami Programu są: Osoba Polecająca i Osoba Zaproszona.
 2. W Programie mogą wziąć udział wszyscy użytkownicy serwisu www.ctlgroup.pl posiadający konto.
 3. Osoba Polecająca otrzyma kod rabatowy za pozyskanie każdego nowego klienta (Osoby Zaproszonej) spełniającego warunki zawarte w niniejszym regulaminie.
 4. Uczestnictwo w Programie jest bezpłatne.
 5. Uczestnicy przystępują do Programu w następujący sposób:
  a) Osoba Polecająca udostępnia nowemu, niezarejestrowanemu klientowi - Osobie Zaproszonej - Indywidualny kod polecający. Kod ten jest dostępny w panelu klienta, w zakładce „Program Poleceń”. Można go przekazać w dowolny sposób (@ ,SMS, Facebook , itp ).
  b) Osoba Zaproszona po otrzymaniu Indywidualnego kodu polecającego wpisuje go w formularzu rejestracyjnym serwisu www.ctlgroup.pl i nadaje pierwszą przesyłkę ze zniżką 10%. Zniżka zostanie naliczona automatycznie przez system podczas nadawania pierwszej przesyłki.
  c) Po wysłaniu pierwszej przesyłki przez Osobę Zaproszoną i dostarczeniu jej do odbiorcy system przyzna kod rabatowy w wysokości 10% Osobie Polecającej. Kod rabatowy dostępny będzie w Panelu Klienta.
  d) Osoba przekazująca kod polecający  za pomocą: wiadomości e-mail @ , wiadomości SMS,  oświadcza,że wysyła zaproszenia do swoich znajomych a nie przypadkowych osób.
 6. Osoba Zaproszona musi być nowym, niezarejestrowanym wcześniej i nie posiadającym konta użytkownikiem serwisu www.ctlgroup.pl
 7. Osoba Polecająca i Osoba Zaproszona muszą być innymi osobami
 8. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Programie.
 9. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdzają, iż spełniają wszystkie warunki wskazane w Regulaminie, które uprawniają ich do udziału w Programie.

 

§4. Wykorzystanie przyznanego kodu rabatowego

 1. Kody rabatowe można wykorzystywać podczas nadawania przesyłek w serwisie www.ctlgroup.pl
 2. Każdy kod rabatowy przyznany Osobie Polecającej jest ważny przez określoną ilość dni.(max 30 dni od przydzielenia) Po tym okresie kod traci ważność.

 

§5. Czas trwania Programu

 1. Program trwa od dnia 01.03.2020 r. do odwołania.

 

§6. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

Informujemy, że ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. x